Kierownictwo | Struktura | Historia | Powiat | Aktualności
KP PSP Staszów » Struktura drukuj

Struktura KP PSP Staszów

 

Wydział Organizacyjno - Kwatermistrzowsko - Kadrowy

 

kpt. mgr inż. Tomasz Banaś

kpt. mgr Janusz Kaczmarczyk

mgr Łucja Piórkowska

Paulina Strojna

 

Wydział Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczy

 

kpt. Michał Żal

mł.asp. Łukasz Kruk

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

 

mł.ogn.mgr Katarzyna Kondek

 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

 

st.kpt.mgr inż. Jarosław Juszczyk